Basic-Advanced ScanCoach

ScanCoaching Academy biedt de mogelijkheid om modulair de opleiding tot 'Basic ScanCoach' of 'Advanced ScanCoach' te volgen. Met de basismodules kan je al laagdrempelig de scantechnologie inzetten in de eigen praktijk.

Na de selectieprocedure start de opleiding tot Basic ScanCoach. De basis modules zijn volledig toegesneden op behandelaars, die ScanCoaching graag als (extra) methode willen leren inzetten in hun eigen praktijk. De scantechnologie stelt je daarbij als behandelaar in staat om direct en snel naar de oorzaak van het huidige proces te gaan op basis van ‘meten is weten’.

De 3 basis modules en de verdiepingsmodule bestaan uit verschillende dagdelen met verplichte intervisie. Elke module wordt afgesloten met een certificaat. Er is geen verplichting om alle modules te volgen.

Bij afronding van basismodule 1, 2 of 3 ben je gecertificeerd Basic ScanCoach®. De afronding van de 4e module geeft als titel: Advanced ScanCoach®. Elk certificaat heeft een andere functionaliteit in het programma van de scantechnologie.


Om als ScanCoach gecertificeerd te blijven volg je minimaal 2x per jaar een dag intervisie of nascholing. Ook wordt regelmatig getoetst op kennis en vaardigheid.

De opleiding Advanced ScanCoach® is als HBO opleiding geaccrediteerd door het KTNO (13 ECTS). Je dient te beschikken over de (voor)opleiding Medische Basiskennis PLATO norm of vergelijkbaar voor het verkrijgen van het certificaat.

Accreditatie KTNO Advanced ScanCoach

Accreditatie KTNO Advanced ScanCoach