Basic-Advanced ScanCoach

ScanCoaching Academy biedt de mogelijkheid om modulair de opleiding tot ‘Basic ScanCoach’ of ‘Advanced ScanCoach’ te volgen. Met deze modules kan je al laagdrempelig de scantechnologie inzetten in de eigen praktijk.

Na de selectieprocedure start de opleiding tot Basic ScanCoach. De basis module is volledig toegesneden op behandelaars, die ScanCoaching graag als (extra) methode willen leren inzetten in hun eigen praktijk. De scantechnologie stelt je daarbij als behandelaar in staat om direct en snel naar de oorzaak van het huidige proces te gaan op basis van ‘meten is weten’.

De basis module en de verdiepingsmodule bestaan uit verschillende dagdelen met verplichte intervisie. Elke module wordt afgesloten met een certificaat. Er is geen verplichting om alle modules te volgen.

Bij afronding van basis (module 1) ben je gecertificeerd Basic ScanCoach®. De afronding van de 2e module geeft als titel: Advanced ScanCoach®. Elk certificaat heeft een andere functionaliteit in het programma van de scantechnologie.Om als ScanCoach gecertificeerd te blijven volg je minimaal 2x per jaar een dag intervisie of nascholing. Ook wordt regelmatig getoetst op kennis en vaardigheid.

De opleiding Advanced ScanCoach® is als HBO opleiding geaccrediteerd door het KTNO (13 ECTS). Het wordt aangeraden de (voor)opleiding Medische Basiskennis PLATO norm of vergelijkbaar te hebben gedaan.Wil je meer weten over de methodiek ScanCoaching, kijk dan hier.
Wil je meer weten over de Psyray technologie, kijk dan hier.